Přehled akcí ve školním roce 2019/2020

Září           4.9.  15:30        sportovní den SK VO                Civ

10.9. 17h          třídní schůzky 5.A,B, 6.A,B, 7.r., 9.r.

25., 26.9.          Srdíčkové dny                             Olš

průběžně                   sběr psího a kočičího krmení Len

Říjen         10.10. 9h          stužkování prvňáčků                Lin, Ško

                   15.10. 16h        drakiáda                              Ská, Taf, Paď

                   24.10. 17h        Halloween       1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Listopad  14.a15.11.             celoškolní projekt „30 let svobody“ Sv

                   14.11. 17h         třídní schůzky

                   19.11. 14h        pedagogická rada

                   25.-29.11.         výroba adventních věnců       Lin

Prosinec  5.12. dopol.     Mikuláš ve škole                        Olš

                   10.12. dopol.  celošk. projekt Vánoce

                   10.12. 17h        Vánoční jarmark

                   29.11., 6., 13., 20.12.       adventní zpívání

Leden       19.-24.1.           zimní ŠvP Benecko 1.A, 2.A, 3.B

                   27.1. 14h          pedagogická rada

                   30.1.                   vysvědčení - výpis

                   neupřesněno  recitační soutěž                Vil, Patr

Únor         14.2.                   Valentýn                             Lin, Hří, Olš

Březen     neupřesněno  olympiády

                   neupřesněno  Butovický zvoneček

                   6.-10.3.              Postalm – lyžařský zájezd pro 5.-9.r.

                   neupřesněno  celoškolní úklid      

                   17.3. 8-12h      Den otevřených dveří

                   17.3. 17h          Schůzka rodičů s vedením školy

                   neupřesněno  Noc s Andersenem

                   26.3. 17h          třídní schůzky

                   31.3. 14h          pedagogická rada

                           

Duben      2., 3.4.               zápís do 1. tříd

neupřesněno  velikonoční dílny

15.4.                   OVOV

29.4.                   pálení čarodějnic

Květen     14.5. 17h          konzultace s rodiči

                   neupřesněno  ročníkové práce

                   neupřesněno  Mc Donald´s cup              Zun

Červen     29.5.-7.6.          Chorvatsko                         Civ

                   18.6. 10:30       šerpování 9. roč.               Olš, Lin, Ško

                   22.6. 14h          pedagogická rada

                   22.6.                   brannball 1.-4.r.               Zun

                   23.6.                   brannball 5.-9.r.               Civ

                   23.-29.6.           ŠvP Holany

                   30.6.                   vysvědčení      

                   30.6.                   poslední zvonění             9. roč.

Průběžně: olympiády, sportovní soutěže, ročníkové projekty, výlety, školy v přírodě, akce pro předškoláky (budou zveřejňovány postupně podle aktuálních termínů) 

                           

Podělte se o informace s ostatními