• Keramická dílna

 • Muzeum pražských pověstí a strašidel

 • Až se jaro vrátí

 • Junior minigolf masters

 • Program finanční gramotnosti v ČSOB

 • Den šílených účesů

 • Povolání - nejoblíbenější téma "nulťáčků" ze ZŠ Janského

 • Masopust na ZŠ Janského

 • Valentýn 2023

 • Vlastivědný projekt - Národní technické muzeum

 • Výlet 1.A a 1.B do "oblak"

 • Pražská nádraží – ročníkový projekt

 • Prvňácci v Planetáriu!

 • Hrajeme loutkové divadlo

 • Lezecká stěna v Jeremi

 • Netradiční hodina TV

 • Vánoční jarmark ZŠ Janského opět pomáhá

 • Vánoční turnaj v brännballu

 • Pečení perníčků

 • Vánoční trhy v Salzburgu

 • Hra na hrad

 • Mikuláš 2022

 • Vystoupení žáků ZŠ Janského na vánočním jarmarku Radnice Prahy 13

 • Třeťáci v Čechově stodole

 • Čertí škola

 • Čertovský výlet do Příbrami

 • Vánoční výstava

 • Čertovský tělocvik

 • Předvánoční výlet 1.A a 1.B

 • Florbal mezi školami na Praze 13 - 2022