Do školní družiny se mohou přihlásit děti od první do páté třídy. Provoz ranní družiny začíná v 6.30 a končí v 7.45 hodin. Odpolední družina je po skončení vyučování a končí v 17.00 hodin. Rodiče platí za docházku svého dítěte do ŠD poplatek 200,- Kč za měsíc. Platí se pololetně.

Ve školní družině se uskutečňují zájmové, odpočinkové a sportovní aktivity dětí i příprava na vyučování. Každé oddělení má svojí vlastní třídu. Dále mají děti k dispozici pro svoji činnost tělocvičnu a sportovní areál školy, kde mohou projevovat svoji zdatnost, vytrvalost, obratnost, hrát kolektivní hry.

V průběhu školního roku probíhá sportovní klání v různých disciplínách jak v tělocvičně, tak i venku.

Odpočívárna slouží dětem k relaxaci, četbě, vyprávění, dramatizacím a besedování. V herně se zase odehrávají společenské hry, didaktické hry i soutěže.

Venku na podzim pouštíme draky.Také jezdíme do kina a divadla. Projekci hvězdné oblohy nám zprostředkují ve hvězdárně v Ďáblicích, kde nás seznámí s řadou souhvězdí, které vidíme na obloze a ještě si budeme moci prohlédnout dalekohledy a pokud bude jasno budeme pozorovat Slunce, možná Venuši, Měsíc i Jupiter. V přírodovědné stanici na Smíchově nejenže si zasoutěžíme, ale dozvíme se spoustu zajímavostí o životě zvířat, některé si budeme moci i pohladit. Poznáme zde rostliny, které jsme možná ještě neviděli. Vyšplháme na Petřínskou rozhlednu a uvidíme Prahu jako na dlani. Půjdeme se podívat a pobesedovat do knihovny. Jezdíme se rozptýlit a vyřádit do Jungelandu do Radlic. V Prokopském údolí budeme hledat poklad a soutěžit. Závody na koloběžkách si rozdáme na hřišti u nákupního centra Galerie na Nových Butovicích. Jízdu na kole a dopravní značky si zdokonalíme na dětském dopravním hřišti na Vypichu. Výlet za koňmi a domácími zvířaty si uděláme na Zmrzlík, kam přivezeme zvířatům i nějaký pamlsek. Před Vánocemi ozdobíme stromy pro zvířátka a ptáčky v Prokopském údolí. O vánoční besídce si zazpíváme koledy a nadělíme si něco pod stromeček a nezapomeneme s dárky ani na své kamarády. Uspořádáme karnevalový rej masek s diskotékou.

Pestrý program v družině probíhá nenásilnou a zábavnou formou. Dbáme na vzájemné pozitivní vztahy mezi dětmi i vychovatelkami a dětmi. Probíhá zde vzájemná informovanost s rodiči našich dětí.

Vaše vychovatelky ŠD