• Shrnutí aktivity školního parlamentu
 • Obědy
 • Den bez batohů Út 21.3.2023
 • Dodělání filmového odpoledne (volba filmu do 3.3.)
 • Škola možná bude mít svoje trička

Daniel Mucha

 • Olga se zeptá na stav šaten
 • Projednání návrhu na nové piano – bude u paní učitelky Olšovské
 • Úprava stránek školy – hotovo
 • Schránka důvěry – nachází se u paní šatnářky a u šaten v tělocvičně a bude i elektronická
 • Volba oběda – Karel bude míc v Út přehled nejoblíbenějších jídel
 • Projednávání filmového odpoledne – bude vypracován seznam filmu k dispozici

Filmy budou rozděleny pro 1. a 2. stupeň                                                                                     

Svobodová zjistí volná místa v kinosále

Budou se sbírat filmy

Daniel Mucha

Zasedání parlamentu

15.11.2022

-prezence

-Adélka Záveská složila slib

-konzultování o akci víček

-určení funkcí v parlamentu:

     Komunikace: Olga

     Fotodokumentace: Kačka

     Zapisovatel: Karolína, Dan

     Sčítač: Anita

     „akční návrhář“: Martina

     Projekty: Petr, Karel

-návrhy na zlepšení školy

-seskupení společných návrhů

-prosba o pozvání pana ředitele na schůzi

                                            Zapsala: jako obvykle J

 • Nový člen parlamentu složil slib
 • Zasedání bylo vedeno Nevenou
 • Projednání návrhu na volby školního obědu:

Každá třída vybere 3 nejoblíbenější jídla – zástupci to donesou skupině (Patrik,

 • Projednání návrhu na filmového odpoledne:

Do příštího zasedání pracovní skupina sesbírá seznam filmů

 • Projednání návrhu na schránku důvěry:

Bude založena spíše elektronická schránka důvěry na stránkách školy

 • Projednání návrhu na úpravu šaten v tělocvičně:

Pracovní skupina to řeší – pracuje se na tom

 • Projednání návrhu na piano:

V blízké budoucnosti bude

Prví stupeň zjistí zájem o piano

 • Projednání návrhu na roztřídění věcí ve startech a nálezech:

Ztráty a nálezy vyřešeny

 • Projednání návrhu na opravení košíků v lavicích:

Pracuje se na tom

 • Úprava školních stránek:

Pracuje se na tom

Zapsal: Mucha Daniel                      9.A

Zasedání parlamentu

8.11.2022

-prezence

-Organizace akce

-Výroba plakátu na akci Sběr víček

Zapsala: Karolína Palečková