Sportovní klub SK Velká Ohrada má těžiště své činnosti v celoroční práci s dětmi a mládeží. Děti pravidelně sportují v oddílech basketbalu, míčových her, stolního tenisu, florbalu, gymnastiky, brännballu, lyžování, turistiky a všesportovní přípravy a cvičení předškolních dětí. Účastní se soutěží v basketbalu, atletice, plavání, halové kopané, florbalu. Pořádá zimní lyžařské tábory a letní vodácký tábor o hlavních prázdninách. Organizuje veřejně přístupné akce pro širokou veřejnost nejen ze sídliště Velká Ohrada. Velký ohlas mezi dětmi má letní vodácký tábor na Lipně spojený se sjezdem Vltavy ze Soumarského mostu i zimní lyžování v zahraničí. Zúčastňuje se soutěží na rekreační úrovni jako člen České asociace sportu pro všechny (halová kopaná, florbal, brännball) i oficiálních mistrovských soutěží České basketbalové federace.

Oficiální stránky klubu SK Velká Ohrada.

Přihláška

Řád sportovního klubu

Fotografie z akci

 

ŠSK při ZŠ Janského ve spolupráci s SK Velká Ohrada  
nabízí možnost sportovního vyžití pod vedením odborných trenérů
ve školním roce 2020/2021

Přehled a časový rozvrh 

 

PaedDr. Jana Civínová