Od školního roku 2022/23 začal na naší škole fungovat žákovský parlament. K jeho prvořadým cílům bude patřit rozvoj vzájemné komunikace a posílení vztahů mezi žáky, učiteli, rodiči a vedením školy. Žáci se budou moci spolupodílet na organizaci života školy. Za cíl si rovněž klade zvýšení pocitu sounáležitosti se školou a zlepšení komunikace a navázání partnerského vztahu. Žáci se naučí toleranci, spolupráci, naslouchání, odpovědnosti, komunikaci a posílí si sebevědomí.

 

16.září 2022 se uskutečnily první volby do parlamentu. „Parlamenťákem“ se může stát žák od 3. do 9. třídy. Každá třída si zvolí dva zástupce na jeden rok. Kandidovat může každý žák, který se dobrovolně rozhodne. Zástupcem třídy se stávají dva žáci s nejvyšším počtem hlasů. Jestliže třída ztratí svého zástupce, může proběhnout kdykoliv doplňková volba. Pokud se ve třídě nenajde žádný kandidát, třída nebude mít v parlamentu zastoupení.

Zasedání budou probíhat každé úterý od 14.00 do 14:45 hodin. První zasedání se zaměří na upevnění kolektivu a rozdělení rolí. „Parlamenťáci “ si stanoví cíle a plán na školní rok. Zasedání parlamentu se mohou účastnit jako hosté ostatní žáci, učitelé a vedení školy. Členové parlamentu pravidelně informují spolužáky ve třídách o své činnosti, sbírají informace o tom, co by se mohlo ve škole zlepšit a efektivně se podílejí na fungování parlamentu.

Mgr. Kateřina Svobodová, Ing. Radka Patrasová