Služby poradny jsou určeny pro rodiče s dětmi ve věku od tří let do ukončení středoškolské docházky. Poradna poskytuje metodickou pomoc školám, spolupracuje s učiteli, připravuje vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost. Služby se zaměřují na pomoc psychologickou a speciálně pedagogickou.

Nejčastěji řešené problémy:

  • výchovné obtíže - neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování mezi vrstevníky nebo doma
  • výukové obtíže - nezvládání školních nároků, nedostatečná nebo nevhodná příprava na školu, problémy čtení, psaní nebo jiné konkrétní problémy v některých předmětech
  • posouzení školní zralosti
  • posouzení studijních předpokladů dítěte - při volbě střední školy event. víceletého gymnázia

Adresa:

Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5
Kuncova 1580
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Oficiální stránky OPPP