Naše škola dbá na oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, vzájemný respekt a ochotu spolupracovat. Vytváříme ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Zachováváme diskrétnost a s rodiči jednáme taktně. Rodiče informujeme o chodu školy, o výchovném programu, zveme a zapojujeme rodiče do činností školy. V zájmu dítěte nepracujeme vedle sebe, ale především spolu. Škola je z našeho pohledu médium, které je pro rodiče partnerem a ne sokem.

Udržujeme celoroční a systematickou spolupráci s přilehlými MŠ Prahy 13, kdy je hlavním cílem seznamování dětí i rodičů s atmosférou a aktivitami školy. Společné akce a akce školy jsou také nabízeny přímo mateřským školám. Dále spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a sociálním odborem ÚMČ Prahy 13.

Dalšími partnery, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje, jsou např. sportovní kluby SK Aktis, SK Velká Ohrada, Policie ČR, Městská policie (besedy, dopravní výchova), Hasičský záchranný sbor (besedy), Pedagogická fakulta UK (praxe studentů), Kulturní dům Mlejn, AV Park – regionální televize Prahy 13, měsíčník STOP aj.