V roce 2016 nás čeká změna v registraci členů ŠSK.  Na sněmu Asociace 15. 5. 2015 byl schválen příspěvek na člena 20 Kč. Viz.    Registrace