Školní sportovní klub při ZŠ Janského byl založen za účelem podpory sportu na naší škole a v oblasti Prahy 13. Svojí činností zabezpečuje materiální i organizační zázemí sportu na škole. Hlavní činností klubu jsou pravidelné sportovní činnosti v rámci kroužků, lyžařské, vodácké i zážitkové kurzy a školní výlety. Školní sportovní klub organizuje pohybové aktivity v rámci odpoledních sportovních kroužků dle zájmu žáků. Při zabezpečování akcí spolupracuje převážně s organizacemi působícími na naší škole.

V roce 2007 vzniklo při ŠSK Centrum sportu podporované 3 roky účelovou dotací z Asociace školních sportovních klubů ČR.

Logo Praha 13Městská část Praha 13 dlouhodobě působí jako spolupořadatel sportovních akcí (turnaje brännball, stolní tenis, badminton) - a formou grantů podporuje Školní sportovní klub při ZŠ Janského

 

Školní sportovní klub je členem Asociace Školních Sportovních Klubů

PaedDr. Jana Civínová