Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Prázdniny a volno
Prázdniny a volno

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

04. únor 2022
07. březen 2022
  • pondělí, 7. březen 2022 - neděle, 13. březen 2022
    Jarní prázdniny Prázdniny a volno

14. duben 2022
01. červenec 2022