17.6. Hurá! Už jsme na místě a těšíme se na nové zážitky 😊 foto
17.6. Po ubytování a výborném obědě jsme se rozdělili do dvou družstev a soutěžili jsme u vody. Nakonec jsme dostali základní výcvik jízdy na kanoi a vše jsme si vyzkoušeli v praxi. foto
17.6. Večer jsme slavili narozeniny  foto
18.6. Po vydatné snidani jsme se vypravili k řece Jizeře, abychom ji na raftech pokořili. Po trihodinovem padlovani jsme dojeli do cíle. Zde jsme si všichni pochutnáte na dobrém obědě a vydali se na zpáteční cestu na koloběžkách. Osm kilometrů nám rychle uběhlo a už jsme se těšili na večeři. Protože byl dnešní den fyzicky náročný, večer jsme strávili hraním deskových her. foto
19.6. Dnešní den byl ve znamení poznávání. Vlakem jsme se vypravili do Turnova, kde jsme navštívili Muzeum Českého ráje. Ve skupinkach jsme plnili zadané ukoly týkající se hornin a minerálů. V Galerii granátů jsme se seznámili s těžbou, zpracováním a využitím našich českých granátů. Dokonce jsme si mohli některé postupy vyzkoušet. Každý si odnesl vlastnoručně vyrobeny šperk. Po večeři jsme se pobavili u rozdávání dárků z tomboly a dnešni večer jsme zakončili diskotekou. foto
20.6. Dnešní dopoledne bylo ve znamení vodnich hrátek ‐ pádlováíi na paddleboardech a koupání v Jizeře. Odpolední program začal tvořivou činností. Z přírodních materiálů si každý vytvořil originální obrázek sovy. Pak následovala skupinová hra Poznávačka z přírody. Na rozloučenou jsme si opekli buřty a zhodnotili náš úspěšný vodácký výlet. foto
Po závěrečném balení a úklidu jsme byli ocenění za sportovní výkony a chování během výletu. Těšíme se domů! A nakonec vodácké AHOJ!!! foto