ekotym 1 20240522 1981355059V úterý se školní Ekotým zúčastnil slavnostního setkání s dalšími úspěšnými řešiteli projektu Šetrná spotřeba vody. Náš projekt prezentoval Vašek Kováčik. Prezentace popisuje velmi citlivý vztah k vodě. Děti vodu vnímaly všemi smysly.

Ekotým navrhl jímání srážkové vody a její využití na zalévání záhonů. Za pomoci našeho báječného pana školníka jsme projekt realizovali. Na setkání se zástupci Veolie a Recykohraní jsme obdivovali ekologický provoz celé budovy a také jsme na rautu ochutnávali sladká i slaná jídla v Green Table. Děkujeme, že byla naše škola vybrána a mohla se podílet na tomto projektu.