zvoneek 1 20230514 12282333499. 5.2023 proběhlo obvodní kolo soutěže Butovický zvoneček, kterého se za 1. st. zúčastnili  v Obřadní síni radnice Prahy 13 vítězové školního kola.  Za naši školu to byli žáci: Dan Blažek ze třídy 1.A, Prokop Makásek ze 2. B, Platon Denysenko ze 3. B a Tereza Makásková ze 4.B. Děti se svého úkolu zhostily velmi odpovědně a s radostí a patří jim poděkování za reprezentaci školy. V soutěži jsme získali jedno 3. místo – Prokop Makásek ze 2.B a velkou radost nám přineslo 1. místo, které získal Platon Denysenko ze třídy 3.B. Platon si ještě užije koncert vítězů  na naší radnici. Tak gratulujeme.

A nezbývá, než se těšit na příští rok, kdy proběhne další kolo tohoto hudebního setkání.

Táňa Kubánková