den zem 1 20230426 1200050839Děti z 1.A a 1.B si svátek planety Země připomněly mezitřídním projektem pomocí metody E-U-R. Nejdříve jsme se naladili písní od pánů Svěráka a Uhlíře - Chválím Tě Země má. Projekt jsme zahájili brainstormingem, abychom zjistili, co děti o tématu už vědí. Pustili jsme si vzdělávací video a pak se už všichni rozdělili do skupin, kde samostatně plnili zadané úkoly. Každá skupina měla jiné téma o tom, jak škodíme planetě a co bychom měli dělat, abychom planetu nezatěžovali, ale chránili. Děti si uvědomily význam např. třídění odpadu, recyklace, šetření vodou, vysazování stromů a o svých poznatcích informovaly ostatní skupiny. Každý sám za sebe pak napsal, co planetě zemi škodí a co jí naopak pomáhá. Na závěr každá ze skupin vymyslela a napsala svůj slib o tom, jak bude planetu Zemi chránit. Děti nejčastěji zmiňovaly, že nebudou zahazovat odpadky, budou šetřit vodou, třídit odpad a chránit zvířata. Projektové dopoledne jsme si všichni moc užili a věříme, že děti si odnáší cenné poznatky o tom, jak je naše planeta důležitá a zranitelná a co každý může udělat proto, aby ji chránil. 
 
Paní učitelky Renata a Tereza.