jarmark 1 20221219 1321251906Po nucené dvouleté pauze se 15. 12. 2022 na ZŠ Janského opět otevřely dveře tělocvičen, kde probíhal tradiční benefiční Vánoční jarmark 2022. Na úvod proběhlo krátké vystoupení našich žáků a hned poté mohli návštěvníci zakusit atmosféru vánoční tržnice. Celý výtěžek této akce je opět věnován projektu Můj nový život při FN Motol, který pomáhá onkologicky nemocným dětem. Letošní účast byla opět veliká a odpovídá tomu i konečná vybraná částka. Ta činí 105.700,-Kč.

Všem žákům, učitelům, rodičům a sponzorům patří obrovské poděkování za pomoc dobré věci. Tak za rok opět na trzích ZŠ Janského.