Ředitelství ZŠ Janského otevírá pro školní rok 2023/2024 2 první třídy s kapacitou 2 x 25 žáků, tj. celkem 50 žáků a 2 přípravné ročníky s kapacitou 2 x 15 žáků, tj celkem 30 žáků.

Pokud nebudeme moci všem zájemcům z kapacitních důvodů vyhovět, budeme postupovat podle kritérií zveřejněných na školním webu od 1. 9. 2022

Zápis do 1. a přípravných tříd se bude konat ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek 14. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hod.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku a přípravného ročníku pro školní rok 2023 / 2024

Přihlášky se budou vyplňovat online, přístupné budou zhruba týden před vlastním zápisem.

Mgr. Jan Havlíček, ředitel školy