Vážení rodiče, dne 27. 11. 2023 bude škola uzavřena od 6:30 do 17:00 v rámci výstražné jednodenní stávky a společné protestní odborové akce. Níže najdete vyjádření stávkového výboru ZŠ Janského.

Děkujeme za podporu a pochopení...

 

 

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s aktuální situací, která se od nového kalendářního roku dotkne i Vašich dětí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá mnohé změny, z našeho pohledu jsou bohužel pro školy fatální.

Nejdiskutovanější jsou platy učitelů, ale to je bod, který nás, věřte, trápí nejméně. Značné snížení potřebných finančních prostředků, které nás čeká, je z našeho pohledu dalším hřebíčkem do rakve českého školství.

Z toho plynou tyto změny:

snížení počtu asistentů pedagoga a jejich platu

konec půlení hodin zejména ve výuce jazyků

konec možnosti volitelných hodin

snížení platu nepedagogických pracovníků (kuchařky, uklízečky, školník)

Důsledky:

Enormní tlak na zvýšení počtu žáků ve třídě je v přímém rozporu s dnešní tendencí individualizovat výuku a rozvíjet všechny děti podle jejich specifických potřeb. Když paní ministryně Valachová zaváděla inkluzi, byli učitelé a ředitelé proti a uváděli řadu pádných argumentů. Ministerstvo uklidňovalo školy zřízením řady podpůrných opatření, na která slibovalo finance.

Jedním z těchto opatření jsou asistenti pedagoga, kteří se stali nezbytnou oporou. Během výuky se věnují individuálně dětem se specifickými potřebami, a tím umožňují učitelům se věnovat většině třídy.

Nové pojetí:

Jeden asistent má mít denně na starosti cca 6 žáků z různých tříd i ročníků. Víme, že tento model negativně ovlivní výuku dětí všech.

Je také v plánu snížit množství peněz na platy uklízeček, kuchařek a školníků. Už při současných pracovních podmínkách je dnes náročné tyto pozice obsadit, pokud dojde ke snížení mzdy, je možné, že i současní pracovníci odejdou. Pro představu: uklízečka si nyní při plném pracovním poměru vydělá před důchodem 18 000 Kč hrubého.

Rozumíme tomu, že neprožíváme ekonomicky ani společensky jednoduché roky. Cesta ven z krize by ale podle našeho názoru měla směřovat přes kvalitní školství.

Přemýšlíme, jak tuto destrukci českého školství společně zastavit, dokud je ještě čas.

Vážení rodiče, víme, že Vám zavřenou školou dne 27. 11. 2023 zkomplikujeme situaci. Jedná se o solidární stávku všech pracovníků ve školství s nepedagogickými zaměstnanci škol.

Bojujeme za možnost kvalitního vzdělávání Vašich dětí, jsou budoucností nás všech.

Děkujeme Vám za pochopení a podporu.

Stávkový výbor za zaměstnance ZŠ Janského

Více informací: https://skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka