Rádi vás opět všechny přivítáme v novém školním roce na ZŠ Janského.

Přejeme všem úspěšný start a hodně nových zážitků.

Teď několik organizačných informací.

Školní rok začíná 4. 9. 2023.

Pondělí je pouze jedna uvítací hodina. Obědy budou vydávány od 11:00 do 13:00.

Úterý:  0. - 1. ročník 2 vyučovací hodiny

2. - 5. ročníky 4 vyučovací hodiny

6. – 9. ročník 5 vyučovacích hodin

Středa: 0. - 1. ročník 3 vyučovací hodiny

2. - 5. ročníky 4 vyučovací hodiny

6. – 9. ročník 5 vyučovacích hodin

Od čtvrtka probíhá výuka dle rozvrhu. Veškeré další informace vám budou průběžně předávat třídní učitelé přes aplikaci Bakalář.

Krásný den a šťastné vykročení do nového školního roku přejí zaměstnanci ZŠ Janského