knihy 1 20220108 1743571761V naší škole je žákům k dispozici poměrně rozsáhlá školní knihovna. Nabízí svým čtenářům pohádky i beletrii, pověsti, poezii, encyklopedie, knihy o přírodě i fantasy literaturu, komiksy a spoustu odborných knih. Čtenářem se může stát každý žák či žákyně nebo jiný pracovník školy. Přihláška čtenáře je k vyzvednutí v knihovně, musí být podepsána zákonným zástupcem. Kniha se půjčuje obvykle až na 30 dní, osobně lze dojednat i prodloužení výpůjčky. Žáci si mohou v knihovně mimo půjčování knih také číst, vést nad knihami rozhovor nebo vyhledávat informace pro zadané projekty. Pravidelné půjčování knih v tomto školním roce je vždy v pondělí v době 12.15 – 13.00 a ve čtvrtek ve13.15 – 14.00. S novým rokem přibylo do knihovny více než 50 nových knih od českých i zahraničních autorů. Tak si přijďte některou knihu vybrat a přečíst.

 Mgr. D. Zunová