Dítě mladší 6 let lze přijmout k povinné školní docházce, požádá-li o to rodič (zákonný zástupce), za těchto podmínek:

  • dítě narozené v době od září do konce prosincedoporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
  • dítě narozené v době od ledna do konce červnadoporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Toto doporučení je přílohou k žádosti o přijetí k povinné školní docházce.

Podrobně viz §36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění.

Upozorňujeme, že tento web vyžaduje cookies, aby správně fungoval, ale neuchovávají se žádné konkrétní informace o vás osobně. Používáním těchto stránek souhlasíte s využitím cookies.