Pokud není dítě starší 6 let tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud:

  • rodič (zákonný zástupce) o to písemně požádá do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku a
  • žádost doloží doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Podrobně viz §37 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění.

Pozn. Skutečně je nutné mít posudek z pedagogicko-psychologické poradny (např. PPP pro Prahu 5, Kuncova 1580/1), posudek od klinického psychologa nenahrazuje posudek z PPP!

Upozorňujeme, že tento web vyžaduje cookies, aby správně fungoval, ale neuchovávají se žádné konkrétní informace o vás osobně. Používáním těchto stránek souhlasíte s využitím cookies.