Vážení rodiče,

dle vyjádření ministra školství pana Roberta Plagy (https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud) zůstává provoz škol po skončení nouzového stavu beze změny.

Tj. od pondělí 15. 2. 2021 se prezenčně vzdělávají pouze 0., 1. a 2. ročníky.

Ostatní ročníky se vzdělávají distančně stejně jako doposud.

Provoz školní družiny a školní jídelny zůstává také nezměněn.

O dalších změnách v provozu školy budete včas informování prostřednictvím webu školy a emailů od třídních učitelů.

Mgr. Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského

Upozorňujeme, že tento web vyžaduje cookies, aby správně fungoval, ale neuchovávají se žádné konkrétní informace o vás osobně. Používáním těchto stránek souhlasíte s využitím cookies.