Od 30. 11. 2020 z nařízení Vlády ČR probíhá osobní přítomnost žáků ve výuce za dodržení platných nařízení. Podrobnosti naleznete dále.

Pro žáky, kteří mají prezenční výuku, je tato výuka povinná. V případě, že žák chybí, postupuje škola dle školního řádu a tento žák nemá nárok na distanční výuku. Bližší informace lze získat u ředitele školy.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

V platnosti zůstává opatření povinnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorech budovy, tedy nejen ve společných, ale i v učebnách během výuky, a to bez výjimky.

Vybavte proto žáky aspoň dvěma rouškami pro případ nutnosti její výměny.

V učebnách a družinách se bude intenzivně větrat, a proto prosíme rodiče, aby své děti vybavili vhodným oblečením pro pobyt ve škole.

 

Organizace výuky od 30. 11. 2020

 

První stupeň – 0. – 5. ročník

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost všech žáků na 1. stupni (0.-5. ročník). Další podrobnější informace dodají průběžně třídní učitelé.

 

Výuka hudební výchovy je bez zpěvu a tělesná výchova ve formě

vycházek.

Druhý stupeň – 6. – 9. ročník  

Z nařízení Vlády ČR od 30. 11. 2020 je upravena přítomnost žáků na 2. stupni ZŠ.

   9.ročníky - probíhá standardní prezenční výuka

   6.-8. ročník - přechází na rotační výuku

Výuka hudební výchovy probíhá bez zpěvu a tělesná výchova

probíhá ve formě vycházek.

Rotační výuka

Cílem rotační výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

Ředitel školy rozdělil žáky školy podle tříd do dvou skupin, kdy se vzdělává prezenčně 1. skupina a 2. skupina se povinně vzdělává v distanční formě pomocí Google Classroom. V dalším týdnu se skupiny vymění.

Rozvrh pro skupinu prezenční výuky zůstává stejný dle Bakaláře.

Rozvrh pro skupinu distanční výuky naleznete v pátek 27. 11. 2020 na webu školy.  

Veškeré další instrukce, úkoly a pozvánky na distanční výuku žáci dostanou od svých učitelů.

V případě, že se žák nemůže účastnit distanční výuky, požádá emailem vyučujícího o jinou možnost splnění úkolů a odevzdá je v nejbližším možném termínu prezenční výuky.

Rozdělení do skupin pro rotační výuku 6. – 8. ročník

  1. skupina

prezenční výuka od 30. 11.2020

distanční výuka od 7. 12. 2020

  1. A
  2. A
  3. ročník (skupina žáků s RJ)
  1. skupina

distanční výuka od 30. 11.2020

prezenční výuka od 7. 12. 2020

  1. B
  2. B
  3. ročník (skupina žáků s NJ

 

Další omezení

Školní družina

 

Prosíme rodiče žáků, kteří mají zájem navštěvovat školní družinu, aby neprodleně informovali emailem třídního učitele.

V ranní družině nelze dodržet nařízení Vlády ČR, aby se žáci z různých tříd nemíchali, proto nebude ranní družina v provozu.

Odpolední družina bude v provozu:

pro žáky 0. – 3. ročníku    -do 16:00

-pro žáky 4. ročníku nelze školní družinu zajistit

ZŠ Janského si vyhrazuje změnit provoz školní družiny dle epidemiologické situace a v případě nízké účasti žáků.

Školní jídelna

 

Školní jídelna je v provozu.

Žáci, kteří mají distanční výuku, mohou využít možnost vyzvednout oběd do přinesených nádob v čase 14:00-14:30 u školní jídelny.

Obědy si mohou vyzvedávat pouze žáci, kteří nejsou v karanténě či nemají onemocnění Covid-19.

 

Sportovní areál

Sportovní areál je stále uzavřen pro veřejnost. Jsou povoleny pouze tréninky SK Aktis.

Veškeré mimoškolní sportovní aktivity jsou omezeny.

Přeji všem pevné zdraví a určitě vše zvládneme.

Mgr. Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského

Upozorňujeme, že tento web vyžaduje cookies, aby správně fungoval, ale neuchovávají se žádné konkrétní informace o vás osobně. Používáním těchto stránek souhlasíte s využitím cookies.