Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci v ČR se stále mění podmínky provozu ve škole. Z tohoto důvodu je nutné opět upravit pravidla pro žáky na naší škole.

Provoz škol se bude i nadále řídit  manuálem MŠMT ČR https://www.msmt.cz/file/53580/, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem". 

Na základě „semaforu“ a doporučení MZ pro Prahu platí 1. 9. 2020  povinnost nosit roušky ve společných místnostech ZŠ Janského pro všechny děti a zaměstnance (chodby, toalety, školní jídelna apod). Abychom v případě ohrožení mohli vaše děti co nejvíce chránit, žádáme vás, aby každé dítě mělo v aktovce připraveny dvě roušky.

Škola má u vstupů do budovy nainstalovány dezinfekční stroje. Dále je tento stroj umístěn i před školní jídelnou. Děti si po příchodu vydezinfikují ruce.

Žádáme zákonné zástupce, aby dítě s příznaky onemocnění do školy NEPOSÍLALI (teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, průjem, ztráta chuti nebo čichu...).

Dále žádáme zákonné zástupce, aby minimalizovali nutnost navštěvovat budovu školy a její zaměstnance. Pouze v nejnutnějším případě, kdy nelze problém vyřešit po emailu nebo telefonicky a po předchozí domluvě s konkrétním zaměstnancem, je možná schůzka za dodržení všech hygienických opatření (roušky, dezinfekce apod.). Důvodem je co nejvyšší ochrana vašich dětí a našich učitelů.

Děkujeme za pochopení.

 

Upozorňujeme, že tento web vyžaduje cookies, aby správně fungoval, ale neuchovávají se žádné konkrétní informace o vás osobně. Používáním těchto stránek souhlasíte s využitím cookies.