dle rozhodnutí Vlády ČR je od 8. 6. 2020 umožněn návrat žáků výše uvedených ročníků do školy formou konzultací nebo třídnických hodin. Z důvodů dodržení všech hygienických podmínek proběhnou na naší škole pouze dvouhodinové třídnické hodiny ve skupinách  maximálně 15 žáků jednou týdně. Den a čas třídnických hodin bude upřesněn Vaším třídním učitelem. V případě většího počtu zájemců budou třídy rozděleny na dvě skupiny. Aktivity třídnických hodiny budou zaměřeny na organizační činnost k ukončení školního roku (vyklizení skříněk, odevzdání materiálů, práce s třídním kolektivem atp.).

 

Žádáme Vás o zaslání informace, zda se vaše dítě bude či nebude účastnit těchto třídnických hodin. Tuto informaci předejte Vašemu třídnímu učiteli e-mailem do 1. 6. 2020 do 12 hodin. Vzniklé skupiny budou neměnné.

V případě, že dítě bude školu navštěvovat, vyplňte čestné prohlášení, které žák při příchodu do školy odevzdá vyučujícímu.

Neposílejte potvrzení elektronicky. Potvrzení musí být s datem 8. 6. 2020. Dítě bez čestného prohlášení se nebude moci zúčastnit výuky.

Mgr. Jan Havlíček, ředitel školy

Upozorňujeme, že tento web vyžaduje cookies, aby správně fungoval, ale neuchovávají se žádné konkrétní informace o vás osobně. Používáním těchto stránek souhlasíte s využitím cookies.