V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je
od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vážení rodiče a žáci 9. ročníků, od 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Protože je třeba zachovat stanovený počet žáků ve skupině, potřebujeme od vás informaci, zda bude či nebude vaše dítě školu navštěvovat. 

Výuka bude zaměřena na přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, a to 2krát týdně po 4 vyučovacích hodinách (2 hodiny ČJ a 2 hodiny MAT v úterý a ve čtvrtek od 8 do 11:45 hodin).
Zařazení do skupiny se bude odvíjet od počtu přihlášených žáků.
Žádáme Vás o vyplnění dotazníku do 7. 5. 2020 (je v dolní části článku). Skupiny budou neměnné po celou dobu konání příprav. V případě, že dítě bude školu navštěvovat, vyplňte čestné prohlášení, které žák při příchodu do školy odevzdá vyučujícímu. Dítě bez čestného prohlášení se nebude moci zúčastnit výuky.
Nadále bude probíhat i pro žáky 9. roč. distanční výuka.

Dotazník  Čestné prohlášení

 

Upozorňujeme, že tento web vyžaduje cookies, aby správně fungoval, ale neuchovávají se žádné konkrétní informace o vás osobně. Používáním těchto stránek souhlasíte s využitím cookies.